Algemeen

Op de inhoud en het gebruik van deze website zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het gebruik van deze website houdt aanvaarding van deze voorwaarden in.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Van Geleuken Energie en Water spant zich in om de inhoud van deze website zo vaak als nodig is te actualiseren. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De informatie die wij op deze website verstrekken is met de grootst mogelijek zorg samengesteld, afkomstig vanuit bronnen die als betrouwbaar geacht kunnen worden. Wij kunnen echter niet instaan voor de juistheid en de betrouwbaarheid van alle informatie.

Verantwoordelijkheid

De diensten van deze website zijn vrij en gratis te gebruiken. Aan de verstrekte informatie op en de werking van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Zo kunnen wij ook niet garanderen dat deze website geheel foutloos is en altijd ononderbroken zal functioneren. Dat is echter wel ons streven. Wij aanvaarden ook hiervoor geen enkele vorm van aansprakelijkheid.

Auteursrecht

De verstrekte informatie mag enkel en uitsluitend door de afnemer zelf gebruikt worden. De afnemer van de verstrekte informatie is degene die verantwoordelijk is voor de keuze en het gebruik van de verstrekte informatie. Het is voor de afnemer niet toegestaan om de informatie te bewerken, zonder toestemming te verspreiden, over te dragen derden of te verveelvoudigen. Het is de afnemer verplicht om de aanwijzingen van Van Geleuken Energie en omtrent het gebruik van de informatie en onze dienst op te volgen.


Er bestaat geen overnemingsvrijheid ten aanzien van de inhoud van deze website; alle auteursrechten die in artikel 15 van de auteurswet beschreven staan worden voorbehouden. Tevens is het Nederlands recht van toepassing.

Verwijzingen naar andere sites

Links binnen de website www.vanGeleukenEW.nl kunnen leiden naar webpagina's die worden onderhouden door anderen dan van Geleuken Energie en Water. Aangezien uitgever geen invloed heeft op de inhoud van deze pagina's aanvaardt deze ook geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie waarnaar op deze website wordt verwezen en/of informatie op websites die naar deze website verwijzen.

Vragen?

Vragen of opmerkingen over deze website? Neem dan contact met Van Geleuken Energie en Water via info@vangeleukenew.nl of gebruik hier onze contactpagina.

Wij helpen je uiteraard graag verder.

Klantenservice