WIJ MAKEN DE WERELD EEN BEETJE BETER Dat doen we samen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het is onze taak om de impact op de omgeving tijdens de realisatie tot een minimum te beperken. Weinig hinder gaat verder dan goede bereikbaarheid of beperkte geluidsoverlast. Ook de belasting van het milieu en de uitstoot van schadelijke stoffen beperken we tot een minimum. Maar onze maatschappelijke verantwoordelijkheid reikt verder. Ons streven bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is om niet alleen winst te maken, maar ook rekening te houden met de sociale en ethische gevolgen van onze activiteiten.  Daarnaast dragen we zorg voor een veilige en prettige werkomgeving voor onze medewerkers. We bieden kansen en ondersteuning om medewerkers blijvend te ontwikkelen. Ons beloningsbeleid is gebaseerd op taken en verantwoordelijkheden, los van kleur, ras of geslacht.

Ons MVO-programma bestaat uit de volgende thema’s:

 • Inclusief ondernemen  
 • Gezond & veilig werken 
 • Loopbaanontwikkeling
 • Klimaat & energie 
 • Maatschappelijk verantwoord inkopen

Certificering

Om beheerst en veilig te kunnen werken en continu te kunnen verbeteren, hebben wij onze processen gestandaardiseerd en vastgelegd in een gecertificeerd managementsysteem. We ondersteunen dit systeem door het gebruik van EXB, een software-omgeving dat onze medewerkers faciliteert bij registraties op het gebied  Governance, Risicobeheersing, Compliance, Kwaliteit, Incident- en Auditmanagent en Rapportages. Voor onze medewerkers buiten hebben we een applicatie ontwikkeld die hen vanaf de telefoon of tablet kan voorzien van informatie en de mogelijkheid biedt voor het melden van incidenten en het registreren van werkplekinspecties. 

Ons gecertificeerd managementsysteem voldoet aan de volgende eisen: 

 • NEN-EN ISO 9001  
 • ISO 14001 
 • Veiligheidsladder trede 4 (SCL) 
 • VCA** 
 • CO2 prestatieladder trede 5 
 • CKB  
 • lid MVO-register 

Voor het uitvoeren van bodemsaneringen op basis van het BRL7000 Certificaat hebben we een overeenkomst met een gecertificeerde partner.

Onze certificaten
CO2 Prestatieladder
ISO 14001
ISO 9001
MVO beleid en visie
MVO kernthema's
MVO principes
NEEM EEN KIJKJE

Ons werk in beeld

Dagelijks zijn we bezig met het ontwerpen en realiseren van boven- en ondergrondse infrastructuur die optimaal functioneert en voldoet aan de verwachting van haar gebruikers en beheerders. We kunnen hierover veel vertellen maar wat beelden zeggen ook in dit geval meer dan duizend woorden:

Van Geleuken Energie en Water
Up-to-date Bekijk het laatste nieuws
Alle nieuwsartikelen
Klantenservice