Netbeheerder Liander gaat de komende jaren in de regio’s Gelderland en Noord-Holland 4.500 kilometer nieuwe kabels leggen en vervangen. Visser & Smit Hanab en Van Geleuken Energie en Water nemen hiervan de komende 6 tot 12 jaar zo’n 800 km route voor hun rekening én nemen de projectleiding op zich. In juli 2023 zijn de voorbereidingen van het zogenoemde programma NuGelre gestart en donderdag 16 november is officieel ´de eerste schop´ de grond ingegaan. 

De landelijke energiebehoefte groeit. Het elektriciteitsnet moet op grote schaal worden uitgebreid en verzwaard. Naast de veranderingen en uitbreidingen is het van belang dat bestaande netwerken in stand blijven, worden onderhouden en tijdig worden vervangen. In juli 2023 is daarom het project NuGelre Rivierenland gestart als onderdeel van het programma NuGelre.

 Gezamenlijke aanpak

Om vanaf het begin te kunnen versnellen heeft Liander Visser & Smit Hanab en Van Geleuken Energie en Water al vroegtijdig – nog voordat de werkzaamheden van start gingen – ingeschakeld om mee te ontwerpen met ingenieursbureau Antea in de voorbereidingsfase van de uitvoering. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijke, zorgvuldige uitvoering van de ontwerpen waarbij de omgeving zo veel als mogelijk wordt ontzien.

De eerste schop

Door deze aanpak is de realisatie van de werkzaamheden versneld en kon op 16 november officieel en feestelijk ´de eerste schop´ de grond in. Voordat het project officieel geopend werd, kwamen verschillende sprekers aan het woord. De projectmanagers van Liander en Van Geleuken Energie en Water, twee wethouders van de gemeente West Betuwe en de programmamanager en de directeur van Liander spraken de genodigden bevlogen toe. Wat tijdens deze toespraken vooral naar voren kwam is dat het project een uitdaging is waarbij samenwerking tussen alle betrokken partijen onontbeerlijk is. Het spreekt voor zich dat de eerste kabel dan ook gezamenlijk werd gelegd. Na dit officiële deel werd er samen (alcoholvrij) geproost op een veelbelovend begin van NuGelre.

 

Terug naar overzicht
Klantenservice